Disputas: Ingvild Paur

Cand.scient. Ingvild Paur ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Dietary Plants and Modulation of Transcription Factor Activity

Bedømmelseskomité

Professor Young-Joon Surh, College of Pharmacy, Seoul National University
Førsteamanuensis Samar Basu, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Dr.ing. Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Matplanter kan regulere sykdomsrelaterte gener
Doktorand Ingvild Paur har forsket på hvordan frukt, grønnsaker og krydder kan regulere uttrykket av gener som er involvert i utviklingen av kroniske sykdommer. Avhandlingen ”Dietary Plants and Modulation of Transcription Factor Activity” omhandler hvordan matplanter kan regulere sykdomsrelaterte gener. Gjennom studier i mus og celler, samt et klinisk forsøk, har Ingvild Paur funnet at matplanter som kaffe, timian, nellik, valnøtter og blåbær, har evnen til å påvirke inflammasjon og øke kroppens eget forsvar mot oksidativt stress Videre har brenningsgraden av kaffe stor betydning for effekten på genregulering, hvor mørkbrent kaffe har den beste evnen til å dempe inflammasjonsrespons og øke antioksidant forsvaret hos mus. I tillegg har Paur funnet at reguleringseffekten forsterkes når flere matplanter kombineres.

Befolkningsstudier viser tydelig at de som har et høyt inntak av frukt og grønnsaker har mindre risiko for å utvikle en rekke kroniske sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer og mange typer kreft. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor matplantene virker beskyttende, men inflammasjon og oksidativt stress synes å være fellesnevnere for utviklingen av disse sykdommene. Matplanter som har kan bidra til å dempe eller hindre inflammasjon og oksidativt stress vil i første rekke kunne bidra til forebygging av sykdom og kan potensielt inngå i behandling.

Avhandlingen bidrar til å utvide forståelsen av hvordan et kosthold rikt på frukt og grønt kan påvirke utviklingen av kroniske sykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 12. jan. 2010 14:31 - Sist endret 19. jan. 2010 10:32