Disputas: Jan Ole Røvik

Cand.med. Jan Ole Røvik ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of personality in stress, burnout and help-seeking. A ten-year longitudinal study among Norwegian medical students and early career physicians

Bedømmelseskomité

Professor Bo Runeson, Avdeling for klinisk nevrovitenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Forsker dr.med. Kjersti Narud, Psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus
Professor Egil Wilhelm Martinsen, Seksjon psykiatri, Oslo universitetssykehus, Aker

Leder av disputas:  Professor Helge Waal, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Reidar Tyssen, Institutt for medisinske basalfag, UiO

Sammendrag

Psykiater Jan Ole Røvik har undersøkt hvordan leger har det i starten av karrieren i Norge med hensyn til stress, utbrenthet og hjelpsøking.

I sin avhandling “The role of personality in stress, burnout and help-seeking among Norwegian medical students and physicians” har Jan Ole Røvik og medarbeidere vist at
unge leger opplever økende tidsklemme-stress de første årene i karrieren. Dette er resultatet av en voksende familie og en dertil ikke tilstrekkelig arbeidstidsreduksjon. Dog mildner støtte fra partner og kolleger dette stresset. Over tid er tidsklemme-stresset en risikofaktor for utbrenthet blant legene. Legene er noe mer utbrent enn arbeidsbefolkningen for øvrig og dette holder seg gjennom de første 9 årene av karrieren. En overdreven samvittighetsfullhet i kombinasjon med høy sårbarhet disponerer for stress, både under medisinerstudiet og senere under de første årene av karrieren.

Ut fra det som er funnet vil det være viktig å balansere arbeid og familieliv på en god måte, arbeidsgiver bør her kunne legge til rette for redusert arbeidstid ut fra hvor mange barn man har ansvar for. Videre bør legen ta hensyn til at overdreven samvittighetsfullhet og perfeksjonisme i jobben kan disponere for stress og utbrenthet. Støtte fra kolleger og partner er beskyttende her.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 15. jan. 2010 13:21 - Sist endret 18. jan. 2010 12:46