Disputas: Terje Tilden

Terje Tilden ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The course and outcome of dyadic adjustment and individual distress during and after residential couple therapy

Bedømmelseskomité

Professor emeritus Kjell Hansson, Lund universitet, Sverige
Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen
Professor Tom Sørensen, Seksjon for voksen psykiatri, Oslo universitetssykehus Ullevål

Veileder:  Professor Tore Gude, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forsker Terje Tilden ved Forskningsinstituttet, Modum Bad, fant i sin undersøkelse at en bedring i depressive symptomer under terapi ble etterfulgt av en bedret relasjon hos paret. En fant videre at denne bedringen hadde sammenheng med en fortsatt bedring i depressive symptomer. Følgelig kan det i parterapi være hensiktsmessig å fokusere på at de depressive symptomene blir redusert.

Dette funnet inngår i studien av 220 voksne personer som ble behandlet ved Familieavdelingen (nå: Senter for familie og samliv), Modum Bad i perioden 2001-2003. Hele familien ble innlagt som følge av alvorlige samlivsvansker og individuelle psykiske problemer der tidligere behandling ikke hadde ført fram. Mange av pasientene slet med en kombinasjon av store samlivsvansker og individuelle depressive symptomer.

I sin avhandling The course and outcome of dyadic adjustment and individual distress during and after residential couple therapy fant Terje Tilden og hans medarbeidere at pasientene hadde færre individuelle symptomer og hadde fått bedret sin relasjon med partner etter endt behandling ved Familieavdelingen. Denne bedringen var opprettholdt ved tre års etterundersøkelse.

Forskerne fant også at når pasientene fikk økt sine ferdigheter i kommunikasjon og konflikthåndtering så ble dette etterfulgt av at de ble mer optimistiske, følte seg mer forstått, og opplevde mer trygghet, tillit og innsikt. Dette kan bety at et terapeutisk fokus på spesifikke ferdigheter styrker samarbeidsalliansen mellom pasient og terapeut. Funnet kan bidra til økt kunnskap om balansen mellom bruk av spesifikke terapimetoder og generelle faktorer i terapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 19. okt. 2010 11:01 - Sist endret 19. okt. 2010 11:13