Disputas: Mina Susanne Weedon-Fekjær

Cand.scient. Mina Susanne Weedon-Fekjær ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Liver X Receptors – regulation and functions in human placenta

Bedømmelseskomité

Professor Irene Cetin, Unit of Obstetrics and Gynecology, University of Milan
Professor Susanne Mandrup, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark
Professor Arne Klungland, Forskerlinjen medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Hilde Nebb, Intstitutt for medisinske basalfag, Univeristetet i Oslo

Sammendrag

Liver X Receptor og genregulering i morkaken (placenta)
Cand. Scient. Susanne Weedon-Fekjær har i sin doktorgrad studert rollene til transkripsjonsfaktorene Liver X Receptors (LXR) i morkake og morkakeceller hos friske gravide og gravide med svangerskapsforgiftning (preeklampsi).

Morkaken er nødvendig for transport av næringsstoffer til fosteret under svangerskapet. Morkaken antas også å spille en viktig rolle i utviklingen av svangerskapsforgiftning, en sykdom som rammer ca. 3.5% av alle norske gravide. Metabolisme og transport av fettsyrer over morkaken er viktig for vekst og utvikling av fosteret. Ved svangerskapsforgiftning kan man se forhøyete verdier av fettstoffer i mors blod.

I sin avhandling ”Liver X Receptors – expression and functions in human placenta” har Weedon-Fekjær og medarbeidere sett at LXR gjennom å regulere andre gener kan øke dannelsen, opptaket og aktiveringen av fettsyrer i morkakeceller. De identifiserte at et gen (acyl-CoA synthetase 3) som aktiverer fettsyrer, er direkte regulert av LXR. Dette genet ser ut til å være viktig for LXR–mediert aktivering av fettsyrer og transport av fettsyrer over morkaken. Videre ser de at både LXRalpha og LXRbeta er lavere uttrykt i morkaken hos gravide med svangerskapsforgiftning enn hos friske gravide. Dette antyder at uttrykket av LXR i morkaken kanskje kan være en faktor involvert i svangerskapsforgiftning. Resultatene av studien antyder at LXR kan ha en regulerende rolle i morkaken og øker vår forståelse for molekylære mekanismer involvert i regulering av fettsyremetabolisme og transport i morkaken via LXR.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 26. jan. 2010 15:38 - Sist endret 26. jan. 2010 15:45