Disputas: Monica Hauger Carlsen

Cand.scient. Monica Hauger Carlsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Antioxidants in the Norwegian diet. The Antioxidant Food Database and the development and evaluation of a new FFQ

Se

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Alicja Wolk, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. opponent : Forsker Anne Lise Brantsæter, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Forsker Trine Ranheim, Oslo universitetssykehus HF

Leder av disputas

Professor Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Målet med arbeidet til doktorgradsstipendiat Monica H.Carlsen har vært å utvikle forskningsverktøy som kan beskrive hvor mye antioksidanter man får i seg gjennom det vanlige norske kostholdet. I arbeidet med å kartlegge inntaket av antioksidanter i norsk kosthold har Monica H. Carlsen i samarbeid med kolleger utarbeidet og validert et kostholdsspørreskjema, utviklet for å kartlegge det totale kostholdet blant voksne i Norge. Evalueringsstudien viste at kostholdsspørreskjemaet ga gode estimater for gjennomsnittlig inntak av energi og antioksidantrike matvarer. Sammenligning med biomarkører i blod og urin viste at kostholdsspørreskjemaet ga gode estimater for inntaket av frukt og juice, men at inntaket av grønnsaker viste stor variasjon. For første gang er også data om krydder og urter samlet inn, og studien viste at for de mest brukte krydderene er det mulig å estimere inntaket på gruppenivå. Resultatene fra evalueringsstudien viste dermed at spørreskjemaet kan brukes til å kartlegge kostholdet hos store befolkningsgrupper.

I avhandlingen Antioxidants in the Norwegian diet. The Antioxidant Food Database and the development and evaluation of a new FFQ, har Monica H. Carlsen og medarbeidere også kartlagt antioksidantinnholdet i over 3000 norske og utenlandske matvarer. Resultatene viser at det er stor variasjon i innholdet av antioksidanter i forskjellige typer mat og drikke. Antioksidanter er stoffer som dannes i relativt store mengder i planter og det er derfor ikke overraskende at plantebaserte mat- og drikkevarer har et høyere innhold av antioksidanter enn kjøtt- fisk- og melkeprodukter.  I det norske kostholdet er kaffe, te, frukt, bær og grønnsaker samt vin de største kildene til antioksidanter,men også sjokolade, brød, nøtter og krydder bidrar til inntaket.

 


 

Publisert 1. juni 2011 13:53 - Sist endret 26. okt. 2015 10:38