Disputas: Siri Helland Hansen

Cand.san. Siri Helland Hansen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): DNA damage induced by acrylamide and glycidamide in somatic and testicular cells

Bedømmelseskomité

Professor Ulla Birgitte Vogel, National Research Centre for the Working Environment, København
Assistant professor Dan Segerbäck, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Huddinge
Associate professor Glenny Cecilie Alfsen Department of pathology, Akershus University Hospital

Leder av disputas:  Professor Bjørn Steen Skålhegg, IMB, Universitetet i Oslo

Veileder:  Avdelingsdirektør Gunnar Brunborg, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

Cand. Scient. Siri Helland Hansen og medarbeidere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har funnet at stoffet akrylamid kan gi visse typer DNA-skader i kroppens celler. Akrylamid benyttes i industrien og har ført til effekter i nervesystemet til arbeidere, for eksempel blant dem som deltok under bygging av Romeriks-tunnelen. Akrylamid dannes også i matvarer som inneholder mye stivelse (for eksempel korn og poteter) når de varmebehandles ved temperaturer over 120ºC. De fleste nordmenn får dermed stoffet i seg daglig gjennom hele livet, i lave konsentrasjoner.

I sin avhandling DNA damage induced by acrylamide and glycidamide in somatic and testicular cells har Siri Helland Hansen bekreftet at det er glycidamid – kroppens nedbrytningsprodukt av akrylamid – som forårsaker DNA-skadene. Hun har arbeidet med den såkalte komet-metoden for å påvise at skader dannes, og hun har tilpasset metoden for å avdekke hvilken struktur DNA-skadene har. Samlet sett gir metoden økt følsomhet for deteksjon av endringer i DNA-basene som glycidamid kan føre til.

I dyreforsøk har akrylamid ført til kreft og redusert fruktbarhet. Siri Helland Hansen har brukt mus og menneskeceller i sine eksperimenter. Glycidamid viser seg å gi nesten like mye DNA-skader i testikkelceller som i andre organer. Hun fant også at hvite blodceller hos mennesker får noe mer DNA-skader enn tilsvarende celler fra mus, når de utsettes for glycidamid i laboratoriet.

Studiene viser at glycidamid binder seg til DNA-basene guanin og adenin i både kroppsceller og mannlige kjønnsceller. Betydningen av denne type DNA-skader er ennå ikke avklart, men studiene antyder at skadene ikke fjernes raskt ved hjelp av cellenes spesielle mekanismer for å reparere DNA. Celler med ureparerte DNA-skader kan via flere mekanismer forårsake kreft eller redusert mannlig fruktbarhet. Akrylamid er dermed en av

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 2. feb. 2011 12:04 - Sist endret 2. feb. 2011 12:25