Disputas: Thomas Misje Mathiisen

Cand.med. Thomas Misje Mathiisen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The gliovascular unit: Structure and functional aspects

Bedømmelseskomité

Professor Milos Pekny, Institutt for nevrovitenskap og fysiologi, Gøteborgs universitet
Seniorforsker Graham W. Knott, Bio EM Facility, EPFL, Lausanne
Professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Leder av disputas:  Professor Sven Ivar Walaas, Universitetet i Oslo

Veileder:  Forsker Knut Petter Lehre, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Doktoravhandlingen til Thomas Misje Mathiisen, som utgår fra Universitetet i Oslo, representerer en foreløpig avslutning på en mangeårig diskusjon omkring oppbygningen av kapillærer i hjernen. Det har de siste årene vært stor oppmerksomhet omkring identifikasjonen av såkalte vannkanaler (aquaporiner) i hjernen. Disse kanalene har vist seg å være involverte i utviklingen av potensielt livstruende hjerneødem, en tilstand hvor vann og elektrolyttbalansen i hjernevevet forstyrres som følge av hjerneslag, hodeskader, hjernesvulst eller infeksjon. Til tross for at en rekke data støtter vannkanalenes rolle i utviklingen av hjerneødem, så eksisterer det fortsatt stor usikkerhet knyttet til deres funksjon.

I pattedyr er veien vann, gasser, nærings- og avfallsstoffer transporteres mellom blodbane og vev karakteristisk for hver av de ulike organene. Typisk for hjernen er at kapillærene omgis av spesialiserte celler, de såkalte gliacellene, som skiller kapillærene fra nervecellene. Et slikt kapillær med tilhørende gliacelleutløpere kalles en gliovaskulær enhet. Gliacellemembranen er kjent for å ha en høy konsentrasjon av vannkanaler som antas å fungere som inngangsporter for vann når et hjerneødem utvikles.

Denne avhandlingen er basert på avansert elektronmikroskopisk rekonstruksjon i tre dimensjoner og viser at gliacelleutløperne danner et sammenhengende lag rundt hjernens kapillærer. Dette betyr at disse utløperne potensielt kan begrense og regulere utvekslingen av molekyler mellom blod og hjerne. Funnene støtter hypotesen om at gliacelleutløperne og deres vannkanaler kontrollerer innstrømningen av vann til hjernen og således spiller en avgjørende rolle i utviklingen av hjerneødem.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 21. jan. 2011 14:15 - Sist endret 21. jan. 2011 14:29