Disputas: Ingrid Stavenes Andersen

M.Sc. Ingrid Stavenes Andersen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (Philosophiae doctor): "Epigenetic regulation of zygotic gene activation in zebrafish".

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Peter Klein, Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
  • Seniorforsker Robert Lyle, Department Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetshospital, Oslo.
  • Professor Hilde Kanli Galtung, Institutt for oral biologi, Det ondontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Arne Klungland.

Veileder

  Professor Philippe Collas.

Sammendrag

I perioden rett etter befruktning styres utviklingen av det nydannede embryo av proteiner og mRNA som var lagret i egg og sperm før befruktning. Ved et gitt tidspunkt etter fertilisering, aktiveres embryoets egne gener, en prosess kalt zygotisk genaktivering (ZGA). Hvordan zygotisk genaktivering reguleres er lite kjent, blant annet på grunn av vanskelig tilgjengelighet på biologisk materiale. Derfor har Andersen og kolleger brukt zebrafisk i sine studier. Zebrafisk kan gi hundrevis av fertiliserte embryo som er lett tilgjengelige og som alle utvikler seg synkront. Spesielt viktig er det at zygotisk genaktivering i zebrafisk skjer på celledeling nummer 10 etter fertilisering; det relativt høye celletallet ved dette tidspunktet (ca. 1000 celler) muliggjør undersøkelser av de hendelser som leder opp til ZGA. Spesielt er det undersøkt hvordan epigenetiske faktorer, som utgjør en programmeringskode for avlesning (transkripsjon) av genene, bidrar til den zygotiske genaktiveringen. Epigenetiske faktorer er molekyler som sitter ”utenpå” DNA og er med på å bestemme om genene er tilgjengelige eller ikke for avlesning. Ved bruk av helgenomsanalyser har Andersen kartlagt hvor, når og til hvilken grad de ulike epigenetiske faktorene bindes til DNA, før under og etter genaktivering. Ved å studere epigenetiske faktorer som DNA metylering og post-translasjonelle modifikasjoner på histon proteiner, beskriver Andersen hvordan embryoets genom programmeres i forkant av faktisk genaktivering, en såkalt pre-programmering. Andersen viser også hvordan flere epigenetiske faktorer påvirkes av hverandre og av den underliggende DNA sekvensen. Sammen danner dette en programmeringskode for avlesning av gener involvert i embryoets tidlige utvikling.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Michael T. N. Møller.

Publisert 29. mai 2012 14:15 - Sist endret 22. sep. 2014 10:37