Disputas: Vibeke H. Telle-Hansen

M.Sc. Vibeke H. Telle-Hansen ved  Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (Philosophiae doctor): Lipid metabolism and markers of disease in human studies.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ulf Riserus. Inst. för folkhälsa och vårdvetenskap, Sverige

2. opponent: Adjunct Professor Marjukka Kolehmainen, University of Eastern Finland, Finland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Joel Glover, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Lene Frost Andersen, Instiutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder

Førsteamanuensiis Stine M. Ulven, Avd. for helse, ernæring og ledellse, Helsefakultetet, HiOA

Sammendrag

Vi har funnet at både mager og fet fisk reduserer triglyseridnivåene i blodet, som er en risikofaktor for hjerte og karsykdom, og at matvarer med en endret fettstruktur kan gi en sunnere helseprofil hos overvektige personer. I tillegg fant vi at BMI alene ikke nødvendigvis er en god helsemarkør hos personer med fedme. I fire humanstudier undersøkte vi helseeffektene av omega (n)-3 fettsyrer og/eller fettstruktur og målte blodmarkører og kroppssammensetning, i tillegg til genuttrykk. Studiene inkluderte både normalvektige og overvektige personer.

Høye triglyseridnivåer i blodet er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Fet fisk er en god kilde til n-3 fettsyrer, og disse fettsyrene er kjent for å redusere triglyseridnivået i blodet. Selv om mager fisk inneholder små mengder n-3 fettsyrer, fant vi at mager fisk (torsk), i tillegg til fet fisk (laks), reduserer triglyserid nivået i blodet etter to uker med daglig inntak (150 gram). Fettet i kosten består hovedsakelig av triglyserider. Ved å endre fettstrukturen fra triglyserider til diglyserider i enkelte matvarer fant vi at overvektige personer fikk en noe sunnere helseprofil. Markører i blodet indikerte bedret leverfunksjon, samtidig med at personene så ut til å få en bedret kroppssammensetning.

Fedme (body mass index (BMI)≥30 kg/m2) gir økt risiko for sykdom blant annet på grunn av økte kolesterol og triglyseridnivåer i blodet. Rundt 20 % av personer med fedme ser likevel ut til å være beskyttet mot den økte sykdomsrisikoen, og har kolesterol- og triglyseridnivåer tilsvarende normalvektige, friske personer. Hvorfor enkelte personer med fedme har en sunn helseprofil er ikke kjent. Vi sammenlignet to grupper av personer med fedme med ulik helseprofil, og fant en forskjell i genuttrykket relatert til fettforbrenning. Dette tyder på at det kan være forskjeller i fettforbrenningen hos personer med BMI≥30 kg/m2

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Michael T. N. Møller

Publisert 29. mai 2012 12:53 - Sist endret 22. sep. 2014 10:36