Disputas: Lars Henrik Mariero - Eksperimentell hjertemedisin

Cand.med. Lars Henrik Mariero ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mitochondrial DNA is a danger to the heart.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Researcher Marisol Ruiz-Meana, Cardiologia Experimental, Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spania
  • 2. opponent: Assistant professor Yenan Bryceson, Department of Medicine, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige 
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Seksjon for molekylær ernæring, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kristin Kardel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kåre-Olav Stensløkken, Hjertefysiologigruppen, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Lars Henrik Mariero og medarbeidere har vist at mitokondrielt DNA lekker ut fra hjertet ved hjerteinfarkt og kan utløse en potensielt skadelig immunreaksjon i hjertet.

Ved hjerteinfarkt dør hjertemuskelceller, og innholdet lekker ut og kommer i kontakt med celler som fremdeles er i live. Enkelte av disse bestanddelene kan være skadelig for de gjenværende hjertemuskelcellene og kan forverre skaden på hjertet, men det mangler kunnskap om hvilke bestanddeler som er skadelige og hvordan de påvirker friske hjertemuskelceller.

In sin avhandling "Mitochondrial DNA is a danger to the heart" har Mariero og medarbeidere vist at mitokondrielt DNA, arvestoffet i cellebestanddelen som skaper energi til cellene, finnes i blodet til pasienter med hjerteinfarkt. I eksperimentelle modeller vises det at mitokondrielt DNA fra pasienter kan føre til en uhensiktsmessig immunreaksjon i hjertemuskelceller og at mitokondrielt DNA kan redusere mitokondrienes funksjon og føre til død av hjertemuskelceller. Videre vises det at proteinet nucleolin som sitter i cellemembranen kan være ansvarlig for transport av mitokondrielt DNA inn i cellene.

Samlet sett viser resultatene at mitokondrielt DNA lekker ut av hjertet ved infarkt og at det kan bidra til økt skade på hjertet. Videre kan et protein som sitter i membranen representere et nytt terapeutisk angrepspunkt i behandling av hjerteinfarkt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 15. okt. 2015 09:04 - Sist endret 27. okt. 2015 08:54