Disputas: Torunn Rønningen - Molekylærbiologi

M.Sc. Torunn Rønningen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Metabolic influence on chromatin organization in adipose tissue stem cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anna Krook, Department of Physiology and Pharmacology, Krook Anna Group - Integrative Physiology, Stockholm, Sweden
  • 2. opponent: Senior Researcher Coen Campsteijn, Dept of Molecular Cell Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Kåre-Olav Stensløkken, Department of Molecular Medicine, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Arne Klungland, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fettvev spiller en sentral rolle i utvikling av overvekt-assosierte sykdommer som diabetes type II og hjerte/kar sykdom. Fettvev inneholder flere ulike celletyper deriblant adipocytter som lagrer store mengder fett i cytoplasma, og fettvevsstamceller.  Funksjonen til disse stamcellene er ikke godt klarlagt, men man tror at de er viktige for vedlikehold av vevet, ved at de har evne til å utvikle seg til nye fettceller (differensiering). Fettstamceller har også betennelsesregulerende egenskaper og det er trolig at disse cellene er viktige for betennelsesreaksjoner i vevet som følge av overvekt. Denne avhandlingen beskriver hvordan fettstamceller påvirkes av cellenes næringstilgang på et molekylært nivå. Arbeidet har spesielt fokusert på hvordan slike betingelser påvirker genomet gjennom epigenetiske endringer, dvs. modifikasjoner av proteinene som er involvert i pakking av DNA i cellekjernen (histonene) og påfølgende endringer i genomets struktur (kromatinstruktur).

I dette arbeidet viser vi at forhøyet glukosenivå, tilsvarende blodsukkernivået til pasienter med ubehandlet diabetes type II, fører til endringer i metyleringsmønstre på histoner som kontrollerer uttrykk av betennelsesgener i fettstamceller. Vi viser også at stamceller som differensieres til fettceller under forhøyet glukosekonsentrasjon i kultur viser økt uttrykk av betennelsesgener. Disse funnene kan ha betydning for forståelse av sykdomsforløpet ved ubehandlet type II diabetes.

Differensiering av fettstamceller til adipocytter involverer stor omorganisering av kromatinet i cellekjernen blant annet ved at kromatin bindes til periferien av cellekjernen. Vi har i denne sammenheng studert en modifikasjon på histonproteinet H2B som er direkte påvirket av konsentrasjon av glukose i cellene, en såkalt GlcNAc modifikasjon (H2BGlcNAc). Vi påviser en sammenheng mellom plassering av denne modifikasjonen og omorganisering av kromatinet etter differensiering. Områdene av kromatinet som bindes til cellekjernens periferi etter differensiering ser ut til å være forutbestemt av lokalisering av H2BGlcNAc-modifikasjoner før differensiering. Denne avhandlingen bidrar til økt forståelse for de molekylære mekanismene i stamcelledifferensiering, og hvordan dette påvirkes av cellenes næringstilgang.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.
 

Publisert 11. jan. 2016 08:51 - Sist endret 11. jan. 2016 08:51