Prøveforelesning: Randi Larsen Indrevær

Master of Pharmacy Randi Larsen Indrevær avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Crucial checkpoints in B cell maturation from the earliest precursor in the bone marrow to a mature plasma cell.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 24. apr. 2015 07:56 - Sist endret 13. mars 2019 13:21