Disputas: Randi Larsen Indrevær - Immunologi

Master of Pharmacy Randi Larsen Indrevær ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Retinoic acid in the regulation of normal and CVID-derived B cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Charlotte Cunningham-Rundles, Mount Sinai Medical Center, New York, USA
  2. opponent: Forsker Maria Dahle, Veterinærinstituttet, Oslo, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bent Rolstad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for forskning Hilde Irene Nebb, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det har vært kjent siden 1920-årene at vitamin A er viktig for å unngå infeksjoner, men det er fortsatt mye vi ikke forstår når det gjelder å forklare hvordan vitamin A styrker immunforsvaret vårt. Inntaket av vitamin A er gjerne tilstrekkelig for friske personer i den vestlige del av verden, mens mangel på vitamin A er fremdeles er et stort helseproblem i mange andre deler av verden.  På verdensbasis regner man med at så mange som 125 -250 000 småbarn dør hvert år av infeksjonssykdommer som kan assosieres med A-vitaminmangel.

B-cellene er en del av immunforsvaret vårt, og det er disse cellene som produserer antistoffer som beskytter kroppen mot infeksjoner.  I arbeidet som ligger til grunn for avhandlingen har vi vist at vitamin A, i form av retinsyre, øker celledeling og produksjon av antistoffer i B-celler som er stimulert via reseptorer som er en del av forsvaret mot bakterier og virus, nemlig TLR9 og RP105. Effekten av retinsyre var sterkest i hukommelses B-celler, noe som betyr at vitamin A trolig er spesielt viktig for å opprettholde forsvaret mot bakterier eller virus som kroppen allerede har vært utsatt for.  Ved å studere de bakenforliggende mekanismene nærmere, har vi funnet ut at økt utskillelse av signalmolekylet interleukin-10 og økt uttrykk av proteinet IRF4 er viktig for den stimulerende effekten av vitamin A i B-celler.

En viktig del av arbeidene inkludert i avhandlingen har også vært å studere B-celler fra pasienter med immunsviktsykdommen Common variable immunodeficiency (CVID), som på norsk kalles variabel immunsvikt med hypogammaglobulinemi. Denne sykdommen kjennetegnes spesielt ved hyppige infeksjoner på grunn av redusert konsentrasjon av antistoffer i blodet. Det har tidligere vært observert at disse pasientene ofte har lave serumverdier av vitamin A, og at de kan ha defekter i signalene fra TLR9. I våre studier fant vi flere defekter i B-cellene fra pasienter med CVID, inkludert redusert celledeling og antistoffproduksjon.  Særlig interessant var det at retinsyre kunne bedre, og til og med normalisere, noen av de svekkede immunresponsene. Effektene av retinsyre varierte imidlertid i celler fra ulike pasienter, og ved å studere uttrykket av proteinene IRF4 og AID, kunne vi identifisere den undergruppen av pasientene som trolig vil ha størst nytte av vitamin A-tilskudd for å bedre antistoffproduksjonen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 24. apr. 2015 07:56 - Sist endret 24. apr. 2015 08:09