Prøveforelesning: Tonje Lundeby

M.Sc. Tonje Lundeby ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mentale helseproblemer i allmennpraksis – hvordan kan fastlegen legge til rette for en god dialog med pasienten?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 16. jan. 2015 10:23 - Sist endret 13. mars 2019 11:18