Prøveforelesning: Marianne Nordstrøm

Cand.Scient Marianne Nordstrøm ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjerte-karsykdom hos psykisk utviklingshemmede. Årsaker og forebyggende tiltak.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 4. sep. 2015 09:28 - Sist endret 4. sep. 2015 09:28