English version of this page

Kontakt oss om ph.d.

Gruppe for forskerutdanning

  • Svarer på administrative og praktiske spørsmål knyttet til forskerutdanningen

Levere avhandling: 

Avhandlingen kan sendes med posten eller leveres i resepsjonens åpningstid 08.15-15.45 (08.15.-15.00 fra 15. mai-15. september).

Dersom du ønsker å snakke med saksbehandler må du avtale et møte pr e-post.

Besøksadresse:

Sogn Arena, 2. etasje 

Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo

Postadresse:

Forskningsadministrasjon
Det medisinske fakultet
Postboks 1078 Blindern
0316 Oslo

Telefon:

Telefontid kl. 9.00 - 10.30

Telefon: 22 84 50 40

Henvendelser utenom disse tidene må gjøres per e-post.

Epost:

Ph.d.-koordinatorer

  • Svarer på faglige spørsmål knyttet til forskerutdanningen

Institutt for medisinske basalfag
Uta Sailer

Institutt for helse og samfunn
Kåre Moen

Institutt for klinisk medisin
Ludvig Munthe og Drude Merete Fugelseth

Forskerlinjen

Administrativ leder
Borghild M. Arntsen