Prøveforelesning: Lasse Ormel

Cand.med. Lasse Ormel ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effects of microglia on neurotransmission.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 16. okt. 2015 08:37