English version of this page

Kontakt oss om ph.d.

Gruppe for forskerutdanning

  • Svarer på administrative og praktiske spørsmål knyttet til forskerutdanningen

Personlig fremmøte: 

Besøkstid: kl. 9.00 - 10.00

Det er ikke nødvendig å avtale møte for å levere avhandlingen i besøkstiden.

Avhandlingen kan også leveres i resepsjonens åpningstid 08.15-15.45 (08.15.-15.00 fra 15. mai-15. september) eller sendes i posten.

Besøksadresse:
Sogn Arena, 2. etasje
Klaus Torgårdsvei 3
Oslo

 

Telefon:

Telefontid kl. 9.00 - 10.30

Telefon: 22 84 50 40

Henvendelser utenom disse tidene må gjøres per e-post.

 

Epost:

Gruppe for forskerutdanning:

Ph.d.-kurs: adm-phd-emner@medisin.uio.no

 

Postadresse:

Forskningsadministrasjon
Det medisinske fakultet
Postboks 1078 Blindern
0316 Oslo

 

Ph.d.-koordinatorer

  • Svarer på faglige spørsmål knyttet til forskerutdanningen

Institutt for medisinske basalfag
Uta Sailer

Institutt for helse og samfunn
Kåre Moen

Institutt for klinisk medisin
Ludvig Munthe og Drude Merete Fugelseth

Forskerlinjen

Administrativ leder
Borghild M. Arntsen