Prøveforelesning: Magne Sand Sivertsen

Cand.med. Magne Sand Sivertsen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of descending systems in vertebrate motor control; development, topography and modulation’.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 5. mai 2015 13:11 - Sist endret 13. mars 2019 11:12