Disputas: Magne Sand Sivertsen - Nevrofysiologi

Cand.med. Magne Sand Sivertsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pontine reticulospinal and other bulbospinal projections in the new-born mouse.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor David Maxwell, Centre for Neuroscience, University of Glasgow, UK
  2. opponent: Professor Keith Sillar, School of Psychology and Neuroscience, University of St. Andrews, UK
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Birgitte Freiesleben de Blasio, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Olso

Hovedveileder

Assistant Professor Marie-Claude Perreault,  Emory University School of Medicine

Sammendrag

Nerveceller i hjernestammen med forbindelser til ryggmargen

Lege og forsker Magne Sand Sivertsen beskriver i sin doktorgrad forbindelser fra hjernestammen til ryggmargen. Sivertsen har studert disse forbindelsene i nyfødte mus.

Retikulærsubstansen er navnet på en stor gruppe med nerveceller i hjernestammen. Denne gruppen kontrollerer en rekke helt sentrale funksjoner, som pustebevegelser, gange og øyenbevegelser. I forsøk utført på aper er det vist at uten forbindelsene fra retikulærsubstansen til ryggmargen er apene ikke lenger i stand til å gå eller holde seg oppreist. Man regner med at denne forbindelsen er avgjørende for at slagrammede skal kunne gjenvinne førlighet i armer og ben.

I sin avhandling «Pontine reticulospinal and other bulbospinal projections in the newborn mouse» har Magne Sand Sivertsen og hans veiledere studert retikulærsubstansen i pons, en del av retikulærsubstansen som har vært lite forsket på før. Han har vist at det hos nyfødte mus er fungerende forbindelser fra nervecellene i dette området til de nervecellene som direkte kontrollerer kroppens muskler, motonevronene. Denne forbindelsen består av to forskjellige ruter - en rask og direkte rute som følger samme side av ryggmargen som opprinnelsescellen, og en tregere, mindre presis rute som tar omveien om motsatt side av ryggmargen.

Sivertsen har også laget en nøyaktig anatomisk besrivelse av opprinnelsescellene for denne forbindelsen - de pontine retikulospinale nevronene. Til nytte for andre forskere innen dette feltet har han også konstruert et atlas over alle nerveceller med forbindelse til ryggmargen hos nyfødte mus.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 5. mai 2015 13:11 - Sist endret 6. mai 2015 14:20