Prøveforelesning: Nima Wesseltoft-Rao

Cand.scient. Nima Wesseltoft-Rao ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ernæring og fysisk aktivitet i forebygging og behandling av sykdomsrelatert muskeltap.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

for mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 27. okt. 2015 10:25 - Sist endret 27. okt. 2015 11:14