Disputas: Nima Wesseltoft-Rao - Klinisk ernæring

Cand.scient. Nima Wesseltoft-Rao ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inflammation and body composition in over- and undernutrition: Overweight and cancer cachexia.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ingvar Bosaeus, Enheten for klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Klinisk ernæringsfysiolog Lene Thoresen, Kreftklinikken, St.Olavs Hospital, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Stein Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Asta Bye, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

Sammendrag

Både kroppsfett og kreft er forbundet med utskillelsen av betennelsesmarkører som kan føre til en tilstand av lavgradig kronisk betennelse.

Pasienter med kreft i bukspyttkjertelen som har vekttap, lavt matinntak, lav muskelmasse (sarkopeni) og som har høye nivåer av betennelsesmarkører i blodet, lever kortere enn pasienter som ikke har disse risikofaktorene til stede. Klassifikasjonssystemer for kakeksi kan brukes til å identifisere pasienter med risiko for lav overlevelse, og kliniske tiltak bør rettes mot risikofaktorene som er funnet hos disse pasientene.

Økt fettmasse er forbundet med høyere nivåer av kronisk betennelse, hos både normalvektige og overvektige personer. Enkle målemetoder, som f.eks hofteomkrets, kan brukes til å identifisere personer med risiko for livsstils-relaterte kroniske sykdommer. Pasienter med kreft i bukspyttkjertelen har høyere nivåer av betennelsesmarkører i blodet sammenliknet med friske personer. Nivåene av disse markørene øker fram mot død, samtidig som pasientene får redusert vekt, fett- og muskelmasse. Mye tyder på at det er kreftsvulsten og kroppens reaksjon på kreftsvulsten som er årsaken til de økte nivåene av betennelsesmarkører.

Det ble gjort en tverrsnittsstudie av 87 friske normalvektige og overvektige personer, der forholdet mellom betennelsesmarkører, og fett- og muskelmasse ble undersøkt.  Det ble også gjort to langtidsstudier av hhv 20 og 45 pasienter med kreft i bukspyttkjertelen, der betennelsesmarkører, fett- og muskelmasse, matinntak og utvikling av kakeksi ble målt over tid. Samsvar mellom to klassifikasjonssystemer for kakeksi ble undersøkt, og det ble sett på hvilken av dem som best kunne forutsi overlevelse. Mangelen på en validert definisjon av kakeksi har gjort det vanskelig å oppdage syndromet på et tidlig stadium.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 27. okt. 2015 10:25 - Sist endret 27. okt. 2015 10:25