Prøveforelesning: Rona Natalie Cabo

M.Sc. Rona Natalie Cabo ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: B-vitamins and cancer risk: what is the evidence from human studies?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. nov. 2017 09:00 - Sist endret 27. nov. 2017 09:00