Prøveforelesning: Jacob Juel Christensen

M.Sc. Jacob Juel Christensen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The global epidemic of atherosclerotic cardiovascular disease: should the battle start in utero?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. aug. 2017 08:58 - Sist endret 7. aug. 2017 08:58