Prøveforelesning: Markus Dines Knudsen

M.Sc. Markus Dines Knudsen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Selection problems in epidemiological studies including randomized controlled trials.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. nov. 2017 09:06 - Sist endret 30. nov. 2017 09:06