Prøveforelesning: Lena Leder

M.Sc. Lena Leder ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Underlying mechanisms linking dairy fat to public health.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 19. apr. 2017 12:40 - Sist endret 19. apr. 2017 12:40