Prøveforelesning: Nataliia Moshina

M.Sc. Nataliia Moshina ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why is the question of screening younger women an important one and what aret he challenges?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. nov. 2017 08:18 - Sist endret 6. nov. 2017 08:18