Prøveforelesning: Kristoffer Søberg

Cand.med. Kristoffer Søberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cyclic AMP signaling in health and disease

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. juni 2017 09:19 - Sist endret 7. juni 2017 13:22