Prøveforelesning: Kristiane Søreng

M.Sc. Kristiane Søreng ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of human disease by pharmacological modulation of autophagy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. okt. 2017 09:02 - Sist endret 24. okt. 2017 10:04