Prøveforelesning: Hege Berg Henriksen

Cand.scient. Hege Berg Henriksen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «State of the art and methodological challenges when studying diet (food intake) and mental health».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. aug. 2018 11:02 - Sist endret 23. aug. 2018 11:02