Prøveforelesning: Tuva Kolstad Hertzberg

Cand.med. Tuva Kolstad Hertzbergved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «På vei mot framtidas helsetjeneste: Moralske og organisatoriske utfordringer for legerollen».

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 16. mai 2018 13:44 - Sist endret 22. mai 2018 16:23