Prøveforelesning: Emine Kale

Cand.psychol. Emine Kale ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  «Kulturforståelse hos helsepersonell i arbeid med psykisk helse: Dagens kunnskap, utfordringer og forslag til tiltak».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. feb. 2018 14:24 - Sist endret 16. feb. 2018 15:36