Prøveforelesning: Anine Christine Medin

M.Sc. Anine Christine Medin ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «New technologies in nutrition research – Current status and future promises».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 16. jan. 2018 15:38 - Sist endret 16. jan. 2018 15:38