Prøveforelesning: Katja Stahl

M.Sc. Katja Stahl ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aquaporins in brain disorders: a potential therapeutical target?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. jan. 2018 08:49 - Sist endret 24. jan. 2018 09:13