English version of this page

Gliaceller

Gruppen forsker hovedsakelig på astrocytter, de stjerneformede gliacellene som omgir nervecellene i hjernen.

Bildet er tatt med et 2-foton lasermikroskop og viser en astrocytt med røde utløpere som kontakter en liten blodåre (grønn) i hjernebarken på en mus. Vannkanalene er lokalisert rundt blodårene, i enden av astrocyttutløperne. For å kunne ta bildet måtte selvlysende fargestoffer injiseres i hjernen og blodårene.

Bildet er tatt med et 2-foton lasermikroskop og viser en astrocytt med røde utløpere som kontakter en liten blodåre (grønn) i hjernebarken på en mus. Vannkanalene er lokalisert rundt blodårene, i enden av astrocyttutløperne. For å kunne ta bildet måtte selvlysende fargestoffer injiseres i hjernen og blodårene. Foto: Erlend Nagelhus, UiO.

Noen sentrale problemstillinger er hvordan astrocyttene regulerer vann- og ionebalansen i synapsene, hvordan de kommuniserer med nervecellene, og hvordan de regulerer hjernens blodtilførsel.

I tillegg studerer gruppen synapsenes dynamikk, det vil si hvordan synapsene dannes og tilbakedannes, både under normal utvikling og ved sykdom.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for gliaceller.

Publisert 18. sep. 2013 12:28 - Sist endret 2. jan. 2019 14:16

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Gruppeleder