English version of this page

GliaLab

Forskergruppen GliaLab forsker på astrocytter, de stjerneformede gliacellene som omgir nervecellene i hjernen.

Bildet er tatt med et 2-foton lasermikroskop og viser en astrocytt med røde utløpere som kontakter en liten blodåre (grønn) i hjernebarken på en mus. Vannkanalene er lokalisert rundt blodårene, i enden av astrocyttutløperne. For å kunne ta bildet måtte selvlysende fargestoffer injiseres i hjernen og blodårene.

Bildet er tatt med et 2-foton lasermikroskop og viser en astrocytt med røde utløpere som kontakter en liten blodåre (grønn) i hjernebarken på en mus. Vannkanalene er lokalisert rundt blodårene, i enden av astrocyttutløperne. For å kunne ta bildet måtte fluorescerende fargestoffer injiseres i hjernen og blodårene. Foto: Erlend Nagelhus, UiO.

Vi forsker på hvordan astrocyttene regulerer vann- og ionebalansen i synapsene, hvordan de kommuniserer med nervecellene, og hvordan de regulerer hjernens blodtilførsel og drenasje av avfallsstoffer.

Vi studerer astrocyttenes funksjoner under både våkenhet og søvn, samt i sykdomsmodeller for migrene, epilepsi, og Alzheimer's sykdom. 

 

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for gliaceller.

Publisert 18. sep. 2013 12:28 - Sist endret 2. feb. 2021 13:27

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Fungerende gruppeleder