English version of this page

Hjerneutvikling og funksjonell billedgjøring

Laboratorium for hjerneutvikling og funksjonell billedgjøring (Laboratory of Neural Development and Optical Recording, eller NDEVOR) forsker på utviklingen av nevrale kretser i hjernen og på stamceller som kilde for nye nerveceller.

Fotografi fra et cellelaboratorium.
 
En viktig teknologi som brukes er funksjonell billedgjøring av nervecelleaktivitet ved bruk av optiske registreringsmetoder, der nerveceller merkes med fargestoffer som lyser opp når cellene er aktive. Dette brukes til å kartlegge når og hvordan funksjonelle synaptiske forbindelser etableres i ulike nervecellekretser under fosterutvikling og blant stamcellederiverte nerveceller under behandling av hjerne- og ryggmargsskader med stamceller.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen for hjerneutvikling og funksjonell billedgjøring.

Publisert 17. mars 2011 17:52 - Sist endret 11. aug. 2022 15:15

Kontakt

Avd. for fysiologi
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere