English version of this page

Hjertefysiologi

Forskningsgruppen arbeider for å utvide forståelsen av de patofysiologiske mekanismene som fører til akutt iskemisk skade med påfølgende omforming som kan lede til hjertesvikt. Gruppen ønsker også å identifisere nye terapautiske mål for å kunne redusere skadene ved slike tilfeller.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for hjertefysiologi.

Publisert 30. mars 2011 10:58 - Sist endret 27. feb. 2018 14:32

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere