English version of this page

Hjertefysiologi

Forskningsgruppen arbeider for å utvide forståelsen av de patofysiologiske mekanismene som fører til akutt iskemisk skade med påfølgende omforming som kan lede til hjertesvikt. Gruppen ønsker også å identifisere nye terapautiske mål for å kunne redusere skadene ved slike tilfeller.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Read more about the group on our English web-page: Heart physiology group

Forskergruppe
Bilde: Gunnar Lothe, UiO

 

Publisert 30. mars 2011 10:58 - Sist endret 29. nov. 2019 11:09

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere