English version of this page

NeuroLAB - informasjonsprosessering i hjernen

Gruppen forsker på hvordan nettverk av hjerneceller samarbeider for å prosessere sanseinformasjon og å lagre minner.

Mikroskopifoto av nerveceller.

 Bildet viser parvalbumin positive interneuroner farget i rødt og i grønt er et perinevronalt nett som omslutter cellen. Foto: Kristian Lensjø, Hafting-Fyhn gruppen, UiO.

For å forstå hvordan hjernen virker må man finne ut hvordan hjernens ulike celletyper er koblet sammen og hvordan ulike hjerneområder samarbeider med å løse ulike oppgaver.

Metoder:

  • In vivo elektrofysiologiske registreringer fra nerveceller.
  • In vivo multifoton mikroskopi av struktur og funksjon av hjerneceller.
  • Immunohistokjemi, histologi, konfokal mikroskopi.
  • Optogenetisk manipulering av hjernecellenes aktivitet.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen.

Forskerlinjen

Ta kontakt hvis du er interessert i forskerlinjeoppgave.

Samarbeid:

Logo Cinpla

Vi er en del av det tverrfaglige forskningssenteret Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) og samarbeider tett med Marianne Fyhns lab på Institutt for Biovitenskap.
Les mer på de engelske sidene til Hafting-Fyhn group.

Emneord: hjernen, hukommelse, hippocampus, entorhinal cortex, optogenetikk, Livsvitenskap, Hjernen og nervesystemet
Publisert 14. okt. 2014 16:33 - Sist endret 5. jan. 2022 09:20