English version of this page

NeuroLAB - informasjonsprosessering i hjernen

Gruppen forsker på hvordan nettverk av hjerneceller samarbeider for å prosessere sanseinformasjon og å lagre minner. For å forstå hvordan hjernen virker må man finne ut hvordan hjernens ulike celletyper er koblet sammen og hvordan ulike hjerneområder samarbeider med å løse ulike oppgaver.

 Bildet viser parvalbumin positive interneuroner farget i rødt og i grønt er et perinevronalt nett som omslutter cellen. Foto: Kristian Lensjø, Hafting-Fyhn gruppen, UiO.

Metoder:

  • In vivo elektrofysiologiske registreringer fra nerveceller.
  • In vivo multifoton mikroskopi av struktur og funksjon av hjerneceller.
  • Immunohistokjemi, histologi, konfokal mikroskopi.
  • Optogenetisk manipulering av hjernecellenes aktivitet.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen.

Forskerlinjen

Ta kontakt hvis du er interessert i forskerlinjeoppgave.

Samarbeid:

Vi er en del av det tverrfaglige forskningssenteret Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) og samarbeider tett med Marianne Fyhns lab på Institutt for Biovitenskap.
Les mer på de engelske sidene til Hafting-Fyhn group.

Emneord: hjernen, korteks, hukommelse, hippocampus, entorhinal cortex, optogenetikk
Publisert 14. okt. 2014 16:33 - Sist endret 17. feb. 2021 17:20