English version of this page

Vaskulær patofysiologi

Gruppens mål er å redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom ved å utvikle nye diagnostiske metoder og behandlingsstrategier.

Røntgen av kranie fra en person som har fått slag. Berørt område farget med rødt.

Illustrasjon: Colourbox

Vi utfører grunnforskning i vaskulærbiologi med målsetting å forstå og finne løsninger på uløste problemer i hjerte- og karmedisin. Vi undersøker spesielt sirkulasjonsfaktorer som er komponenter i koagulasjons- og fibrinolysesystemet.

Forskningen er relevant for sykdommer som eksempelvis aterosklerose, hjerteinfarkt, slag og blodpropp. Mekanismene vi studerer er også relevante for lignende prosesser som vevsreparasjon, fibrose, forsvar mot infeksjon, inflammasjon og kreft.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for vaskulær patofysiologi.

Publisert 16. feb. 2012 09:33 - Sist endret 26. feb. 2019 12:27

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Beøsksadresse
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder