BRA-studien (avsluttet)

Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap, skal gjennomføre en forskningsstudie blant barnehagebarn i Vestfold og Buskerud, BRA-studien. Målet med studien er å finne frem til effektive og kunnskapsbaserte tiltak som øker inntaket av grønnsaker blant barnehagebarn i 3-5 års alder.

Glad paprika

Illustrasjon: colourbox.no

Om prosjektet

Forskning har vist at inntaket av grønnsaker blant barn i barnehagealder er lavt, samtidig vet vi at et høyt inntak av grønnsaker er forbundet med bedre helse. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. I dag tilbringer 90 % av norske 1-5 åringer store deler av dagen i barnehagen. Det betyr at mange av ukens måltider spises der, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for etableringen av gode matvaner.

Barnehagens arbeid med kosthold er forankret i barnehageloven og i rammeplanen. Ved å delta i studien kan din barnehage bidra til økt kunnskap om hvordan barnehager kan styrke sin rolle som en helsefremmende og forebyggende arena. Dessuten kan studien bidra til å redusere sosiale forskjeller i kostholdet fordi barn fra alle sosiale lag går i barnehagen.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd

Start-Slutt

2015-2017

Publisert 18. nov. 2014 11:02 - Sist endret 24. juni 2019 12:23