English version of this page

CO-CREATE Confronting obesity: Co-Creating policies with youth.

CO-CREATE er et femårig prosjekt finansiert av EU og som gjennomføres i Norge, Nederland, Portugal, Polen og England.

Hovedformålet med studien er å involvere ungdommer i å utvikle forslag til politikk for å skape helsefremmende lokalsamfunn og dermed forebygge overvekt og fedme. Ungdommene vil involveres gjennom CO-CREATE grupper i hvert land og vil bli gitt en internasjonal stemme gjennom nettsiden "Healthy Voices".

I Norge skal det etableres grupper i tre områder som har ulik geografisk og sosio-demografisk profil, og som også representerer politiske enheter hvor en løsningsidé kan tenkes gjennomført. I Oslo og på Hadeland er det startet opp CO-CREATE grupper, men vi har plass til flere !

 

Er du mellom 16 og 19 år og bor i Oslo eller på Hadeland? Bli med i CO-CREATE gruppene !

Hadelandgruppen har 8-12 ungdommer og møtes annen hver tirsdag kl 15.00-17.00 på Hadeland vgs. Neste møte er tirsdag 3.mars.

Oslogruppen har 6-10 ungdommer og møtes annen hver torsdag kl 17-19 på Persbråten vgs. Neste møte er torsdag 27.februar

Begge  CO-CREATE gruppene drives av forskningsassistent Helene Holbæk. Du kan kontakte henne om du har spørsmål. 

 

Dette får dere igjen for å delta i CO-CREATE gruppene i Norge:

 • Erfaring med å jobbe i et internasjonalt forskningsprosjekt
 • Opplæring i forskningsmetoder
 • Være med å påvirke politiske prosesser
 • Et sosialt fellesskap i gruppa og kontakt med forskere og personer med påvirkningskraft
 • Et deltakerbevis og et gavekort på 500 kr
 • Mulighet til å delta på en konferanse med ungdommer fra de andre europeiske CO-CREATE gruppene 4-6.september 2020 nær Oslo.

Les mer om prosjektet og hva gruppene skal jobbe med nedenfor. 

Kan du tenke deg å være med ? Registrer deg via skjemaet så vet vi at du er interessert og kan holde deg oppdatert om sted eller tid for møtene endres for gruppene styres av ungdommenes ønsker. Du trenger ikke å forplikte deg til å være med før du har vært på et møte.

Supert om du tar med en venn eller sprer dette til andre du tenker burde være med !

Om prosjektet

Forskningsprosjektet ble utviklet som en respons på den økende forekomsten av overvekt blant ungdommer og har som mål å stoppe eller reversere denne utviklingen i Europa. Prosjektet skiller seg fra andre forskningsprosjekt ved at vi ønsker at ungdommene selv deltar aktivt i forskningen, derav navnet «CO-CREATE». Forskningsgruppen for samfunnsernæring er involvert i flere deler av prosjektet som ledes fra Folkehelseinstituttet, men på denne nettsiden fokuserer vi på CO-CREATE gruppene.

CO-CREATE gruppene

Hver av CO-CREATE gruppene skal bestå av 15-20 medlemmer (ungdom fra 16-18 år) som representerer bredden av ungdom på hvert sted. Gruppene møtes annenhver uke i 2 timer og, men gruppene kan også avtale andre møteformer. Møtene blir koordinert av en forsker og en ungdom

Ungdommene vil starte med å undersøke hvilke faktorer som kan påvirke utviklingen av overvekt og fedme i sitt lokalmiljø. På møtene vil ungdommene få opplæring i ulike verktøy (deltakende observasjon, intervju, bruk av bilder (Photovoice)) som de kan bruke for å kartlegge dagens situasjon og til å undersøke tiltak som kan bidra til å skape et samfunn som gjør det lett for alle å være sunne og fysisk aktive.

Ungdommene vil også få tilgang til resultater fra forskning gjort i CO-CREATE slik som oversikter over politikk som finnes, oppsummering av forskning og systemkart laget av andre ungdommer (figur 2).

Når CO-CREATE gruppene har kommet opp med ett eller flere konkrete forslag de ønsker å gjøre om til politikk har de et budsjett på 25 000 kr til å teste ut og videreutvikle forslaget ved hjelp av lokale støttespillere. Videre vil ungdommene få muligheten til å organisere et dialogforum for å presentere forslagene for de som kan gjøre det mulig å gå fra idé til gjennomføring - feks. politikere, bedrifter og frivillige organisasjoner.

   

  Publisert 31. okt. 2019 14:26 - Sist endret 24. feb. 2020 15:40

  Kontakt

  Professor Nanna Lien