English version of this page

CO-CREATE Confronting obesity: Co-Creating policies with youth.

CO-CREATE er et femårig prosjekt finansiert av EU og som gjennomføres i Norge, Nederland, Portugal, Polen og England.

Hovedformålet med studien er å involvere ungdommer i å utvikle forslag til politikk for å skape helsefremmende lokalsamfunn og dermed forebygge overvekt og fedme. Ungdommene vil involveres gjennom CO-CREATE grupper i hvert land og vil bli gitt en internasjonal stemme gjennom nettsiden "Healthy Voices".

I Norge ble det forsøkt etablert grupper i tre områder med ulik geografisk og sosio-demografisk profil, og som også representerte politiske enheter hvor en løsningsidé kunne tenkes gjennomført. 

Om prosjektet

Forskningsprosjektet ble utviklet som en respons på den økende forekomsten av overvekt blant ungdommer og har som mål å stoppe eller reversere denne utviklingen i Europa. Prosjektet skiller seg fra andre forskningsprosjekt ved at vi ønsker at ungdommene selv deltar aktivt i forskningen, derav navnet «CO-CREATE». Forskningsgruppen for samfunnsernæring er involvert i flere deler av prosjektet som ledes fra Folkehelseinstituttet, men på denne nettsiden fokuserer vi på CO-CREATE gruppene.

CO-CREATE gruppene

Hver av CO-CREATE gruppene skulle bestå av 15-20 medlemmer (ungdom fra 16-18 år) som representerer bredden av ungdom på hvert sted. Gruppene møttes annenhver uke i 2 timer, men gruppene kunne også avtale andre møteformer. Møtene blir koordinert av en forsker og en ungdom

Ungdommene startet med å undersøke hvilke faktorer som kan påvirke utviklingen av overvekt og fedme i sitt lokalmiljø. På møtene fikk ungdommene opplæring i ulike verktøy (deltakende observasjon, intervju, bruk av bilder (Photovoice)) som de kunne bruke for å kartlegge dagens situasjon og til å undersøke tiltak som kan bidra til å skape et samfunn som gjør det lett for alle å være sunne og fysisk aktive.

Ungdommene kunne også få tilgang til resultater fra forskning gjort i CO-CREATE slik som oversikter over politikk som finnes, oppsummering av forskning og systemkart laget av andre ungdommer (figur 2).

Når CO-CREATE gruppene hadde kommet opp med ett eller flere konkrete forslag de ønsker å gjøre om til politikk hadde de et budsjett på 25 000 kr til å teste ut og videreutvikle forslaget ved hjelp av lokale støttespillere. Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre pga COVID-19.

Videre vil ungdommene få muligheten til å organisere et dialogforum for å presentere forslagene for de som kan gjøre det mulig å gå fra idé til gjennomføring - feks. politikere, bedrifter og frivillige organisasjoner.

    Publisert 31. okt. 2019 14:26 - Sist endret 13. apr. 2021 15:59

    Kontakt

    Professor Nanna Lien