Cysteinsenkende behandling mot fedme (CYLOB)

De siste årene har en rekke studier både i dyr og mennesker vist en sterk sammenheng mellom høye konsentrasjoner av aminosyren cystein i blodet og fedme. Et medikament (Mesna) som senker cysteinnivået i blodet hindrer fedmeutvikling i mus, og har gunstig effekt på glukose og lipidmetabolismen. Dette medikamentet er brukt hos mennesker, men for andre formål enn mot fedme og metabolske sykdommer. I dette prosjektet vil vi undersøke effekten av Mesna® (Uromitexan) på frivillige forsøkspersoner med overvekt/fedme.

Vi trenger deltakere

Vi trenger deltakere til en studie som skal undersøke om et legemiddel kan bidra til å redusere nivåene av aminosyren cystein i blodet. 

Delta

Mål

Formålet med prosjektet er å identifisere lavest mulig dose som senker cysteinnivået med minst 30%. Vi vil starte med å gi en enkelt dosering av Mesna, og deretter daglig behandling over en kort periode (1-3 uker). I disse pilotstudiene (fase 1 studier) er hovedmålet å beskrive sammenhengen mellom dose av medikament og reduksjon av cystein, samt effekten av medikamentet på fedmerelaterte biomarkører (glukose og lipidmetabolismen, fettsyrer, aminosyrer og betennelsesmarkører). Vi vil også registrere bivirkninger og toleranse.

Bakgrunn

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden også i Norge. Fedme er forbundet med økt risiko for diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft. Behandling av fedme er en utfordring: Diett og livsstilsendringer lykkes sjelden, fedmekirurgi er effektivt men har betydelige bivirkninger, og medikamentbehandling har hittil hatt begrenset effekt.

Vi har over de siste årene undersøkt en aminosyre, cystein, og dets sammenheng med fedme. I både dyreforsøk og hos mennesker ser vi en sterk sammenheng mellom høyt cystein i blodet og fedme. I forsøk med gnagere har vi sett at endring av cysteinnivået med diett også gir vektreduksjon. Vi har nå identifisert et medikament som senker cysteinnivået i blodet. I museforsøk hindrer dette medikamentet fedmeutvikling. I tillegg har det gunstig effekt på glukose- og lipidmetabolismen, og reduserer fedmerelatert betennelse.

Hvis disse pilotstudiene er vellykket (dvs ønsket reduksjon cystein, og god toleranse), åpner dette for større studier på overvektige personer der målet vil være å redusere vekt og grad av fedme.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Klinisk Forskningspost ved Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 23. okt. 2020 10:26 - Sist endret 10. nov. 2020 15:50