English version of this page

Aterosklerose og lipidologi

Rundt halvparten av jordens befolkning kan i løpet av sin levetid regne med å få alvorlig sykdom eller død relatert til den gradvise aterosklerotiske utvikling på innsiden av arteriene.

Serum til en normal person hver time etter å ha spist et kraftig fast food måltid til lunsj.

Vår forskning har fokus på å utnytte den eksisterende kunnskapen om hvordan dette kan bremses best mulig for samfunn og individ, samt å studere nye molekylære og biokjemiske detaljer om den ateroskleroriske prosess.

Aterosklerose er et vanlig aldringsfenomen, men hos noen går prosesssen betydelig raskere enn hos andre. Det er ikke mulig selv å merke denne utviklingen, men den kan måles på ulike måter.

Vår forskning fokuserer på biokjemiske og molekylære detaljer som aksellerer eller hemmer prosessen. Genuttrykk i monocytter og makrofager fra personer med arvelig yrkesmessig eller livsstilsbetinget disposisjon er en følsom metode for å studere effekten av ulike behandlinger.

På denne måten kan betennelsesreaksjoner på innsiden av arteriene studeres. Kostråd og medikamenter er viktige elementer i forebygging av aterosklerose, men begge behandlingsmetoder innebærer risiko for bivirkninger. Vår forskning fokuserer på økt forståelse av den biokjemiske og psykologiske mekanismen som ligger bak slike bivirkninger og hvordan dette kan unngås.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen for aterosklerose og lipidologi.

Publisert 21. nov. 2011 11:26 - Sist endret 21. des. 2020 19:57