Kjetil Retterstøl

Bilde av Kjetil Retterstøl
English version of this page
Telefon +47 22851521
Mobiltelefon +47 90098393
Rom 4119
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Den aterosklerotiske prosess.
 • Lipidmetabolisme og forebygging av aterosklerotisk vaskulær sykdom.
 • Kliniske studier på lipid og eller glukosemodulerende medikamenter of functional food.
 • Klinisk forskning og basalforskning på utvikling av aterosklerotiske plakk og sammenhengen mellom inflammasjon.
 • Fettsyremetabolisme og effekter av fleumettede fettsyrer.
 • Kliniske og biokjemiske forhold knyttet til bivirkninger av lipidmodulerende medikamenter, først og fremst statiner.

Undervisning

 • ERN 3110
 • PBL-lærer
 • Diverse videre og etterutdanniongskurs for leger og farmasøyter

Bakgrunn

 • Cand. med fra universitetet i København
 • Autorisasjon som lege i DK og EU 1990
 • Spesialist i medisinsk biokjemi 2000. Dr. med UiO 2000
 • Overlege på Lipidklinikken 2001-2009
 • Overlege Statens legemiddelverk 2009-2011
 • Fra 2011: Førsteamanuensis (80% stilling) ved avdeling for ernæringsvitenskap, UiO og overlege ved Lipidklinikken-OUS (20%)
Emneord: Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Ernæringsbiologi, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Farmakologi, Diabetes, Hjerte- og karsykdom
Publisert 14. juni 2011 13:50 - Sist endret 5. juli 2021 10:00