Deltakere i Teamarbeid og felles beslutningstaking i medisinutdanning (MED-teams)

Navn Telefon E-post Emneord
Jarle Breivik Avdelingsleder/Professor +47-22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Eivind Engebretsen Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Carolina Borges Rau Steuernagel Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no