Jarle Breivik

Avdelingsleder/Professor - Avdeling for atferdsmedisin
Bilde av Jarle  Breivik
English version of this page
Telefon +47-22851114
Mobiltelefon +47-41441985
Rom 2151
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1111 Blindern 0317 OSLO

Jeg ble 9. sept. 2020 anerkjent som merittert underviser ved UiO. Hvis noen lurer på hvorfor, er dette min undervisningsportfolio.

 

Se engelsk side for mer om bakgrunn og publikasjoner

Publikasjoner

Publikasjoner og omtaler på norsk:

Et system for studentevaluering av forelesninger ved medisinstudiet i Oslo, Breivik J, Tidsskrift for Den norske legeforening (2019).

Valgfrie emner i medisinstudiet, Frich JC, Breivik J, Lundin KEA, Rosvold EO, Os I, Tidsskrift for Den norske legeforening (2017).

Hvem har villedet Trond Mohn? Breivik, J. Tidsskrift for Den norske legeforening (2015).

Sprikende forskerutdanning. Breivik, J. Tidsskrift for Den norske legeforening (2013).

Når Darwin møter Hippokrates - I skjæringspunktet mellom evolusjonsteori og legevitenskap, Breivik, J. i Darwin – Verden ble aldri den same (2009).

Dogmebryteren. Tveito, K. Tidsskrift for Den norske legeforening (2009) 129, 2392-3.

Kreftgåten er uløselig. Aas, H. Apollon (2007) 1, 20-23.

Darwinistisk logikk - provokasjon og ressurs i medisinsk tenkning. Tidsskrift for Den norske legeforening (2002) 122, 2809-11.

 • Stokke, Sunneva; Solberg, Ingeborg Lodden; Grøttum, Per; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Heggen, Kristin & Breivik, Jarle (2019). Et system for studentevaluering av forelesninger ved medisinstudiet i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(11) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0027
 • Breivik, Jarle (2016). Reframing the "Cancer Moonshot". EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  17(12) . doi: 10.15252/embr.201643467 Vis sammendrag
 • Hanevik, Hans Ivar; Hessen, Dag Olav; Sunde, Arne & Breivik, Jarle (2016). Can IVF influence human evolution?. Human Reproduction.  ISSN 0268-1161.  31(7), s 1397- 1402 . doi: 10.1093/humrep/dew089
 • Carver, Rebecca Bruu; Rødland, Einar Andreas & Breivik, Jarle (2013). Quantitative Frame Analysis of How the Gene Concept Is Presented in Tabloid and Elite Newspapers. Science communication.  ISSN 1075-5470.  35(4), s 449- 475 . doi: 10.1177/1075547012460525 Vis sammendrag
 • Carver, Rebecca Bruu; Wiese, Eline Fatima & Breivik, Jarle (2013). Frame Analysis in Science Education: A Classroom Activity for Promoting Media Literacy and Learning about Genetic Causation. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  4(3), s 211- 239 . doi: 10.1080/21548455.2013.797128
 • Falster, DS; Nakken, S; Bergem-Ohr, M; Rødland, Einar Andreas & Breivik, J (2010). Unstable DNA Repair Genes Shaped by Their Own Sequence Modifying Phenotypes. Journal of Molecular Evolution.  ISSN 0022-2844.  70(3), s 266- 274 . doi: 10.1007/s00239-010-9328-0
 • Hunskaar, Steinar; Breivik, Jarle; Siebke, Else-Marie; Tømmerås, Karin; Figenschau, Kristian & Hansen, John-Bjarne (2009). Evaluation of the medical student research programme in Norwegian medical schools. A survey of students and supervisors. BMC Medical Education.  ISSN 1472-6920.  9(43) . doi: 10.1186/1472-6920-9-43 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carver, Rebecca; Waldahl, Ragnar & Breivik, Jarle (2008). Frame that gene. A tool for analysing and classifying the communication of genetics to the public. EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  9(10), s 943- 947
 • Breivik, Jarle (2006). Cancer - evolution within. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  35(5), s 1161- 1162
 • Breivik, Jarle (2005). The evolutionary origin of genetic instability in cancer development. Seminars in Cancer Biology.  ISSN 1044-579X.  15
 • Breivik, Jarle & Gaudernack, Gustav (2004). Resolving the evolutionary paradox of genetic instability: a cost-benefit analysis of DNA repair in changing environments. FEBS Letters.  ISSN 0014-5793.  563, s 7- 12
 • Andersen, Solveig Norheim; Løvig, Tone; Breivik, Jarle; Lund, Eiliv; Gaudernack, Gustav; Meling, Gunn Iren & Rognum, Torleiv Ole (1997). K-ras mutations and prognosis in large bowel carcinomas. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  32, s 62- 69
 • Breivik, Jarle; Lothe, Ragnhild A; Meling, Gunn Iren; Rognum, Torleiv Ole; Børresen-Dale, Anne-Lise & Gaudernack, Gustav (1997). Different genetic pathways to proximal and distal colorectal cancer influenced by sex related factors. International Journal of Cancer.  ISSN 0020-7136.  97, s 664- 669
 • Andersen, Solveig Norheim; Breivik, Jarle; Løvig, Tone; Meling, Gunn Iren; Gaudernack, Gustav; Clausen, Ole Petter Fraas; Schölberg, A.; Fausa, Olav; Langmark, F.; Lund, Eivind & Rognum, Torleiv Ole (1996). K-ras mutations and HLA-DR expression in large bowel adenomas. British Journal of Cancer.  ISSN 0007-0920.  74, s 99- 108
 • Gjertsen, Marianne Klemp; Bakka, Arne; Breivik, Jarle; Sæterdal, Ingvil; Gedde-Dahl jr, Tobias; Stokke, Kjell Torgeir; Solheim, Bjarte G.; Egge, Tor Schatvedt; Søreide, Odd; Thorsby, Erik & Gaudernack, Gustav (1996). Ex vivo ras peptide vaccination in patients with advanced pancreatic cancer: results of a phase I/II study. International Journal of Cancer.  ISSN 0020-7136.  65, s 450- 3
 • Gjertsen, MK; Bakka, Arne Olav; Breivik, Jarle; Sæterdal, I; Solheim, Bjarte G.; Thorsby, Erik & Gaudernack, Gustav (1995). Vaccination with mutant ras peptides induces of T-cell responsiveness in pancreatic carcinoma patients carrying the corresponding RAS mutation. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  (346), s 1399- 1400

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021, 19. mai). Hvordan skape et godt læringsmiljø med hybridundervisning?. [Internett].  HF:Studio.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2021). Samtale: Hvordan tilrettelegge for hybrid undervisning.
 • Brevik, Lisbeth M.; Breivik, Jarle & Maasø, Arnt (2020). Hvordan involvere studenter i forskning? Diskusjon med et utvalg av UiOs meritterte undervisere..
 • Frich, Jan C; Breivik, Jarle; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Rosvold, Elin Olaug & Os, Ingrid (2017). Valgfrie emner i medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(20), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0549
 • Breivik, Jarle (2016, 13. januar). Obama og kreft. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/nmag03000816/13-01.
 • Breivik, Jarle (2016). Re: Insulinresistens - kroppens forsvar mot kaloriforgiftning?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14), s 1185
 • Breivik, Jarle (2016). We won't cure cancer. New York Times, USA.  s A21
 • Frich, Jan C; Wium, Kristin; Røine, Linda Kristin; Breivik, Jarle; Lundin, Knut Erik Aslaksen & Rosvold, Elin Olaug (2016). Implementing elective courses in the basic Medical curriculum at the University of Oslo.
 • Breivik, Jarle (2015). Hvem har villedet Trond Mohn?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(6), s 558- 560 Vis sammendrag
 • Breivik, Jarle (2015). Hvem har villedet Trond Mohn? :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(6), s 558- 560 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0053
 • Breivik, Jarle (2015). J. Breivik svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(17), s 1533- 1534 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0919
 • Breivik, Jarle (2015). J. Breivik svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2026- 2026 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1197
 • Breivik, Jarle (2014). Leadership and organization change in biomedical PhD education: An instrumental case study of the development of a centralized organization for biomedical graduate studies at the University of Pennsylvania.
 • Breivik, Jarle (2014). Re: Brysomme studenter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(21), s 2023
 • Breivik, Jarle (2013). Sprikende forskerutdanning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(9), s 617- 618
 • Carver, Rebecca Bruu; Jorde, Doris; Breivik, Jarle & Klavenes, Eileen Holm (2010). Media Analysis in Biology Class.
 • Carver, Rebecca Bruu; Klavenes, Eileen Holm & Breivik, Jarle (2010). Genes in the Media.
 • Carver, Rebecca Bruu & Breivik, Jarle (2009). Gener i Media og Klasserommet: Genrammer. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 37- 37
 • Carver, Rebecca & Breivik, Jarle (2009). Mediaanalyse i Biologitimen. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 34- 37
 • Carver, Rebecca & Breivik, Jarle (2008). Frame that gene! How do journalists, scientists and the public talk about genes?. Vis sammendrag
 • Carver, Rebecca; Waldahl, Ragnar & Breivik, Jarle (2008). Frame that gene - A tool for analysing and classifying the communication of genetics to the public. EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  9, s 943- 947 . doi: 10.1038/embor.2008.176
 • Breivik, Jarle & Aas, Harald (2007, 07. mars). Kreftgåten er uløselig.
 • Breivik, Jarle (2005). Is there a solution to the cancer problem?.
 • Breivik, Jarle (2005). Repeat protection, cancer suseptability and the evolution of selfish DNA repair genes.
 • Breivik, Jarle (2005). Template replication: cancer development to magnetic toys.
 • Breivik, Jarle (2005). The evolutionary origin of genetic instability in cancer development. Vis sammendrag
 • Breivik, Jarle (2005). Whole genome analysis reveals high density of mononucleotide repeats within mismatch repair genes. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 10. sep. 2020 23:45

Forskergrupper