English version of this page

FoodCapture - digital ernæringsoppfølging

Hver tredje pasient på sykehus, på sykehjem eller i hjemmetjenesten er underernært. Vi utvikler og evaluerer det digitale verktøyet FoodCapture for bedre oppfølging og ernæringsbehandling.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, skjermbilde, nettside.

Hovedmeny i FoodCapture-appen

Om FoodCapture

Vi har i et PhD-prosjekt utviklet, validert og testet FoodCapture - et digitalt verktøy som kan gi pasienter en bedre oversikt over sin egen ernæringssituasjon og gi helsepersonell beslutningsstøtte i oppfølging og behandling av underernærte pasienter. FoodCapture består av en app som brukes av pasientene og en webløsning som brukes av sykepleiere/annet helsepersonell. I FoodCapture kan pasient eller helsepersonell registrere matinntak og ernæringsrelaterte symptomer. FoodCapture regner automatisk ut pasientens behov for energi, protein og væske og sammenligner inntak med individuelt behov. Helsepersonell får en rapport som inneholder individuelt tilpassede forslag til ernæringsbehandling og et utkast til en ernæringsplan. Enkle forslag til ernæringstiltak gis også til pasienten.

Mål

Vi jobber med å videreutvikle FoodCapture og tilby det til flere aktører i helsetjenesten, slik at det kan komme samfunnet og pasienter til gode.

Bakgrunn

Sykdomsrelatert underernæring er en utfordring i helsetjensten. Hver tredje pasient er underernært eller i risiko for å bli det. Tilstanden fører til økt sykelighet og dødelighet blant pasientene, lengere liggetid, flere re-innleggelser og økte helsekostnader. Til tross for nasjonale retningslinjer og at sykdomsrelatert underernæring er inkludert i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, opplever helsepersonell å mangle kunnskap, kompetanse og gode nok verktøy for å følge opp denne store pasientgruppen.

Finansiering

Et 3-årig PhD prosjekt som omfattet utvikling, evaluering og uttesting av FoodCapture var finansiert av Helse Sør-Øst og Throne Holst stiftelse ved Universitetet i Oslo (UiO). Det videre innovasjonsarbeidet er støttet av SPARK Norway, UiO og Forskningsrådet.

Samarbeid

Innovasjonsprosjektet FoodCapture er et samarbeid mellom Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Universitets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Inven2.

Omtale

Digitalt verktøy hjelper pasienter til å spise nok og riktig, Inven2 

Medisinbloggen, Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Ekspertsykehuset, Oslo universitetssykehus

Utvalgte publikasjoner

Paulsen MM, Varsi C, Andersen LF. Process evaluation of the implementation of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition in a hospital setting. BMC Health Serv Res 21, 281 (2021). https://doi.org/10.1186/s12913-021-06236-3

Paulsen MM, Paur I, Gjestland J, Varsi C, Tangvik RJ, Andersen LF. Effects of using the MyFood decision support system on hospitalized patients' nutritional status and treatment: A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2020 Mar 19, pii: S0261-5614(20)30115-1. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.03.012 [Epub ahead of print]

Paulsen MM, Paur I, Tangvik RJ, Varsi C, Andersen LF. MinMat: et digitalt verktøy for oppfølging av underernærte pasienter. Norsk Tidsskrift for ernæring. Nr. 4 - 17.12.2019.

Paulsen MM, Varsi C, Paur I, Tangvik RJ, Andersen LF. Barriers and Facilitators for Implementing a Decision Support System to Prevent and Treat Disease-Related Malnutrition in a Hospital Setting: Qualitative Study. JMIR formative research. 2019;3(2):e11890. DOI: 10.2196/11890

Paulsen MM, Hagen MLL, Froyen MH, Foss-Pedersen RJ, Bergsager D, Tangvik RJ, et al. A Dietary Assessment App for Hospitalized Patients at Nutritional Risk: Development and Evaluation of the MyFood App. JMIR mHealth and uHealth. 2018;6(9):e175. DOI: 10.2196/mhealth.9953

Publisert 3. nov. 2020 15:57 - Sist endret 26. mai 2022 11:08