Ny app hjelper pasienter å spise riktig

Er underernæring et problem i Norge? Ja, faktisk er hver tredje pasient på norske sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten underernært eller risikerer å bli det. En ny digital tjeneste kan bidra til å forebygge og behandle underernæring.

Glad pasient som skal spise

Dårlig apetitt? Som pasient er det ekstra viktig å få i seg god og styrkende næring. Illustrasjonsfoto: Colorbox

Underernæring hos pasienter i Norge

Underernæring kan oppstå som en konsekvens av sykdom og føre til at pasienten blir enda sykere, får lavere livskvalitet og ligger lengere på sykehus. En underernært pasient koster helsevesenet tre ganger så mye som en pasient som ikke er underernært. Med andre ord er det et stort potensiale for å spare helsekostnader og gi pasientene bedre helse ved å forebygge og behandle denne tilstanden på en bedre måte enn hva som gjøres i dag.

I Norge har vi nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet som beskriver hvordan underernæring skal og bør forebygges og behandles. Underernæring er også integrert i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet som et at de viktigste satsningsområdene for å sikre god pasientsikkerhet. Det er utviklet tiltakspakker for både sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.

Under halvparten av underernærte pasienter får tilpasset ernæringsbehandling

Til tross for retningslinjer og tiltakspakker, mottar under halvparten av underernærte pasienter tilpasset ernæringsbehandling. Dagens praksis er i all hovedsak basert på manuelle og papirbaserte løsninger som er forbundet med mange barrierer og oppleves som tungvinte og vanskelige å bruke. Det er behov for mer effektive verktøy der denne prosessen kan digitaliseres og gi beslutningsstøtte til helsepersonell.

MinMat kan bidra til å forebygge og behandle underernæring

Vi har utviklet MinMat, et digitalt verktøy som kan brukes til å følge opp pasienters ernæring og gi  helsepersonell hjelp til å ta gode beslutninger. Forskningsresultater viser at bruk av MinMat reduserer andel underernærte pasienter og gjør pasientene mer involvert i egen ernæringsbehandling.

MinMat-verktøyet er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom forskningsgruppen Kostholdsforskning ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo og Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Den tekniske utviklingen er gjort av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Brukergrensesnittet består av en app som kan brukes av pasienten og/eller helsepersonell og en webrapport for helsepersonell. MinMat inneholder følgende hovedfunksjoner:

  1. Registrering av pasientens matinntak/ernæring og eventuelle symptomer som påvirker matinntaket
  2. Evaluering av pasientens inntak sammenlignet med individuelt behov for energi, protein og væske
  3. Beslutningsstøtte til helsepersonell med anbefalinger om ernæringstiltak skreddersydd for den enkelte pasient
     
Illustrasjonsbilder fra appen
Figur 1 viser noen skjermbilder fra MinMat-appen.

MinMat gir lovende resultater

MinMat-verktøyet er testet ut blant pasienter og ansatte på sykehus, og resultatene er lovende. MinMat klarer å fange opp pasientenes inntak sammenlignet med individuelt behov, bruk av MinMat fører til en lavere andel underernærte pasienter og at flere får ernæringsbehandling. Helsepersonell rapporterer at MinMat er bedre enn dagens praksis ved at verktøyet er mer pålitelig, presist, enklere og mer motiverende å bruke. Pasienter opplever å bli mer bevisst på sin egen ernæringssituasjon og mer motivert til å spise for å dekke sitt behov.

Hva skjer videre?

Det pågår fortsatt forskning i MinMat-prosjektet, samtidig med at vi nå er over i en tidlig kommersialiseringsfase. Prosjektet inngår i porteføljen til Inven2 og er del av innovasjonsprogrammet SPARK ved UiO:Livsvitenskap.

Vi opplever stor etterspørsel etter MinMat og har som målsetning å bringe verktøyet ut i samfunnet til nytte for pasienter og helseinstitusjoner. Ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus skal MinMat implementeres i klinisk praksis, både for pasienter på sengepost og for pasienter i hjemmesykehus, fra april 2021. I løpet av 2021 vil vi også gjøre uttesting i kommunal sektor.

 

Er du interessert i å lese mer om MinMat? Sjekk ut følgende referanser:

  1. MinMat, et digitalt verktøy for oppfølging av underernærte pasienter. Norsk tidsskrift for ernæring.
  2. Utvikling og validering av MinMat-appen. Forskningsartikkel på engelsk
  3. Barrierer og muligheter for bruk i klinisk praksis. Forskningsartikkel på engelsk
  4. Effekter av MinMat i en sykehussetting. Forskningsartikkel på engelsk
  5. Implementering av MinMat på sykehus. Forskningsartikkel på engelsk

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: ernæring, helseteknologi Av Mari Mohn Paulsen
Publisert 4. mai 2021 10:54 - Sist endret 11. okt. 2021 13:50
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her