English version of this page

Nevrobeskyttelse og sirkulasjonsregulering

Prosjektet forsker på human sirkulasjonsregulering og eksperimentelle modeller som studerer globale hypoxiskader, spesielt hos nyfødte.

Montasje av flere bilder: Kuvøse, diagrammer og hjerneskanning

Illustrasjonsfoto: D.A. Menassa

Prosjektet opererer innenfor følgende forskningsfelt:

  • Eksperimentelle modeller som studerer globale hypoxiskader, spesielt hos nyfødte etter fødselsasfyksi med henblikk på nevroproteksjonsbehandling
  • Behandlingen er terapeutisk hypotermi, reduksjon av kroppstemperatur etter skadetidspunktet (eller fødselen) (flere detaljer på den engelske nettsiden)
  • Mulige skadelige effekter som følge av hypotermibehandling, for eksempel store doser morfin som sedasjon eller stress forårsaket av smerte og avkjøling.
  • Cellulære mekanismer for nevroproteksjon ved hypotermi

Les mer på de engelske nettsidene til prosjektet.

Samarbeidspartnere

 

Publisert 16. juni 2021 12:51 - Sist endret 18. juni 2021 10:27

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Kontaktperson